Камуніст

Сярэдняя: 4.5 (19 галасоў)
                              Партыйная балада.
                              XX стагоддзе

Прайдзісветы пілі, як у бочку — булькатала,
                               лілася гарэліца,
I потым, п'яныя,
              з гогатам лавілі жанчын і дзяўчат.
А ён засланяў рэвалюцыю ад тых,
                        хто над праўдаю цвеліцца,
Бо ведаў,
        што ёй не ў радасць гэты сп'янелы чад.
Прайдзісветы нявер'е пладзілі і новую ўладу,
                                      шчаслівыя,
Бы той капялюш,
               прымервалі пад свой анархічны грэх.
А ён рэвалюцыю беражна,
                      нібы нявесту цнатлівую,
Засланіўшы сабой бескарысліва,
                            у сцюжах аддана грэў.
Прайдзісветы кралі мільёны — як воллі,
                                мяшкі набіваліся,
Усё хапатліва хапалі, усё да сябе граблі.
А ён, галодны і босы
                   (колькі мяшчане смяяліся!),
Аддаваў сваёй рэвалюцыі апошні і хлеб,
                                   і рублі.
«Выдае сябе за святога, —
                       злаваліся здзіўлена многія. —
Нашто? Рэвалюцыя спіша — ты пі,
                               і цалуйся, і еш.
А твая чысціня і цнатлівасць —
                            на сёння адна дэмагогія.
Ды і наогул каму ты жыццё сваё ўсё беражэш?!»
А ён паціскаў плячыма —
                       не мог як след разабрацца ён,
Пра што мяшчане гавораць?
                         Хто над жыццём дрыжыць?..
Ён проста, калі было трэба,
                        выйшаў на кулі бяляцкія
I аддаў сваё сонца і неба,
                      каб магла рэвалюцыя жыць.

(З кнігі «Веча славянскіх балад»)