Святы

Мінскія святы

Сярэдняя: 5 (1 голас)
Люблю я вас, мінскія святы, —
    чырвоныя рэкі сцягоў.
Выходзяць на вуліцы песні,
    і радасць, і наша любоў.

З’язджаюцца госці з паўсвету,
    найбольш — партызанскай радні...
У першых шарэнгах героі,
    іх зоркі зіхцяць, як агні.

Гучыць у іх гонар ваенны,
    авеяны славаю марш.
Сівыя мае камсамольцы,
    я з вашага племя, я ваш!

I ўсё ж я заўсёды смуткую,
    як новае свята ідзе,
Бо падаюць воіны моўчкі,
    рады партызанаў радзей.

Усім абавязаны вам мы,

Кастрычніцкі салют

Сярэдняя: 5 (1 голас)

Грыміць кастрычніцкі салют...
Здаецца — гэта гром Аўроры
Ускалыхнуў здалёк зямлю.
І, ззяючы, спадаюць зоры

Пад гулкі, пераклічны залп,
Каторым салютуюць шчыра
Крутыя верхавіны Альп,
Граніты звонкага Паміра.

Закончан слаўны наш паход.
Цвярдыні ворага — ў руінах,
Стары тэўтонскі шлях на ўсход
Прыгвозджан да пляцоў Берліна.

Бары, як некалі гудуць.
Зноў скібы чорныя пад плугам.
І дробяць гарнякам руду,
шахцёры высякаюць вугаль.

І на стырне гадоў — рука,
Якая наша пакаленне
Вядзе з-пад самых барыкад,
Што ўзняў над цэлым светам Ленін.

Май

Сярэдняя: 5 (2 галасоў)

Май урачысты,
Май пераможны —
Самы квяцісты,
Самы прыгожы.

Жыта кусціцца,
Промні іскрацца,
Рэчка бруіцца,
Птушкі гняздзяцца.

На ліпах шпакоўні
Радуюць вока.
Зямля перапоўнена
Сонцамі сокам.

Пчолкі ў палёце
Да красак мядовых,
Клёны ў лістоце
Новенькай-новай.

Зніклі аблокі,
Неба ўсміхаецца,
Дзесьці далёка
Гром адгукаецца.

У вуліц і плошчаў
Убранне чырвонае,
Вецер палошча
Сцягі над калонамі.

Сонейка свеціць
Ярка над краем.
Мілыя дзеці,
З Маем вас, з Маем!

Першамай

Сярэдняя: 5 (1 голас)

Як люблю я
Гэта свята!
Я іду ў калоне
З татам.
Разам з намі
Крочыць брат.
Ён таксама
Вельмі рад.
Мы сягоння
Дэманстранты,
На грудзях
Палаюць банты.
А ў руках у нас
Шары!
Паглядзі:
Адзін, два, тры!

Майскія сцягі

Сярэдняя: 5 (1 голас)

Сонца. Блакітнае неба.
Птушак вакол гамана.
Зноў заспявала,
Зайграла,
Загаманіла вясна.

Зноў у зялёным убранні
Ходзіць яна па шляхах,
Май
Рассыпаецца ў кветках,
Ў срэбных звініць ручаях.

Май напаўняе прасторы
Трактарным гудам палёў,
Люба вясною
На сэрцы,
Бы нарадзіўся ізноў.

Хочацца шчырай душою
Край неабсяжны абняць,
Майскія сцягі
Лунаюць,
Майскія песні звіняць!

Нашы пачуцці аб шчасці,
Нашы ў іх думы чутны —
Колькі ж у нас
Абуджаюць
Добрых жаданняў яны.

Сёння я свята страчаю,
Ледзьве ўзнялася зара —
З першаю
Думкай сваёю
Выйшаў на бераг Дняпра.

Кастрычнік заве змагацца!

Сярэдняя: 5 (1 голас)

Кастрычнік заве змагацца, —
Фашысты вядуць разбой.
Не на вуліцы,
Не на пляцы, —
Мы сягоння ідзем на бой.
На роднае наша поле
Напоўзла нямала зграй, —
Мы з Кастрычніцкім
Сцягам волі
Абаронім любімы край.
Павыганім катаў з хаты,
Ім касцей сваіх не сабраць,
I Кастрычнік свой
Дваццаць пяты
З перамогай будзем вітаць.

Май

Сярэдняя: 5 (1 голас)
Я сцяжок свой:
ўзнімаю 
проста ў сонечны прамень.
Сёння —
        свята Першамая,
Сёння —
        мая першы дзень.
У калоне
песню ўголас
З намі разам заспявай!
I прыгожы,
I вясёлы
мой любімы
          месяц май.
Чуеш
    выбухі салюта?
Палічыць іх
         паспявай.
Перамогаю
         славуты
мой любімы
          месяц май.

Ноч перад святам

Сярэдняя: 5 (3 галасоў)

Заўтра мне дваццаць пяць,
I Радзіме маёй дваццаць пяць.
Ды пра гэта падумаю я
Перад самым світаннем...
Ноч.

Шуміць лістапад.
Хвоі ў лесе панура рыпяць.
Вецер злосна шпурляецца
Ў твары сухімі лістамі.
Прыфрантовая вёска.
Дажджом абглыданы лясок.
Звонка хлюпае гразь,
I за ногі хапае пясок.

Як ваўчынае вока,
Мігнуў аганёк папяросы —
Гэта наша друкарня
Стаіць на паходных калёсах.
Тут пад небам дажджлівым
Разбітай Калінінскай вобласці
Мы друкуем гарачыя словы
Аб славе і доблесці.
Тут суровую песню
Аб Сільніцкім, героі-нябожчыку,
Набіраюць рупліва
Дзяўчаты-наборшчыцы.

Да 10-й гадавіны БССР

Сярэдняя: 5 (2 галасоў)

Быў час — стаіўшыся знямела
Між пустак, пушчаў і балот,
Ты ў занядбанні быў, народ,
Твая зямля імя не мела,
Арлы клявалі тваё цела,
Кружыўся погані тут злёт.

Хаўрус паноў, ксяндзоў хлуслівы
Снаваў тут кросны павуцця
Ды зводзіў з ісціны-пуця,
I дар суліў табе ілжывы
Пад вэксаль жульніцкі, фальшывы,
I не даваў табе жыцця.

I ксёндз і поп доўгавалосы
Не раз узважвалі твой лёс,
А ты ярмо сваё ўсё нёс,
Хадзіў расхлістаны і босы,
Прыбіты, цёмны, безгалосы —
У людской сям'і прыблудай рос.

I ты хоць меў сваё аблічча,
Ды быў слуга ў сваім краю,
I мову родную тваю

7 лістапада 1966 года

Сярэдняя: 3.8 (6 галасоў)

Упершыню Кастрычніцкае свята
Я сустракаю тут,
Дзе для мяне бальнічная палата
Горш, чым астрожны кут.

Адгэтуль выйсце мне закратавала
Хвароба — мой жандар,
Знясіленае цела прыкавала
Да ложка, як да нар.

Зняволення расклад для вязня строгі —
Не варухнуцца мне,
Дранцвеюць ногі, цёплы пыл дарогі
Іх грэе толькі ў сне.

Ды пагарджае ўладай неадступных,
Скаваўшых цела страт,
Душа — былых гадоў, гадоў наступных
Няўпынны дэманстрант.

Яе да месца прыкаваць не здольны
Пакуты ланцугі,
Яна ляціць, ляціць, як вецер вольны,
Да вас, да вас, сцягі!

Яна — той самай буры парыванне,

З Першым маем

Сярэдняя: 4 (17 галасоў)
Пашыраецца, Май, твой пабедны паход
На далёкі, на блізкі і захад, і ўсход,
Твой вітае сцяг поўнач і поўдзень,
Сцяг чырвоны, дзе толькі ён дойдзе.
Пашыраецца, Май, твой пабедны паход.

   Па-святочнаму ўрачыста
   Люд наш вольны пахаджае,
   Грае сонца ў небе чыстым,
   На зямлі гул галасісты,
   Плывуць песні па-над гаем:

      З Першым маем!
      З Першым маем!

У трыумфе ў квяцістым паход ясны твой
Пройдзе свет пераможнай свабоднай хадой,
Будзеш, Май, сваё святкаваць свята

Шляхі

Сярэдняя: 4.7 (6 галасоў)
          XVIII з'езду партыі бальшавікоў

З Масквы, з Крамля, на ўсе староны
Ляглі шляхі, святлом усланы.
Па іх ідуць, ідуць мільёны
Людзей магутных, гордых, вольных,
Ідуць мільёны раскаваных.

Абапал — гарады і сёлы
У садах квяцістых, пладаносных,
У кветках нівы, горы, долы,
Шуміць вяселлем дзень вясёлы,
Шуміць людзям аб вечных вёснах.

Абапал — рэкі і азёры,
Па новых рэкі ходзяць ходах:
Да Балтыкі скрозь даль прастораў
Шлях Белае прасекла мора,
Здружылі моры свае воды.

Абняўшыся, як дзве сястрыцы,

Май

Сярэдняя: 4 (4 галасоў)

Май прыйшоў,
Ідуць калоны,
А над імі
Сцяг чырвоны,
Цёплы колер
Кумача.
Сцяг.
Партрэты Ільіча.

Вучні крочаць
Усёй школы,
Льюцца песні
Навакола.

Тут і Янка
На парадзе,
Колькі радасці
Ў паглядзе.

Нашаму святу

Сярэдняя: 5 (3 галасоў)
Расчыні шырока дзверы,
   Мілая старонка,
Выйдзі стрэнуць свой Кастрычнік
   Песняй гулкай, звонкай!

Свята нашай гадавіны,
   Хоць і ўвосень свята,
Свеціць вечнаю вясною
   Нашым гоням, хатам.

Гэй вы, хлопцы, гэй, дзяўчаты,
   Камсамол шчаслівы,
Сыпце кветкі, сыпце радасць
   Нашым сёлам, нівам!

Перад намі ў сонцы, ў зорах
   Будучыня наша,
Кожны дзень сягоння лепшы,
   Як быў учарайшы.

Наша праца не йдзе марна
   Ў полі, на заводзе, —
Аб здабытках, дасягненнях

Беларусі ардэнаноснай

Сярэдняя: 3.6 (5 галасоў)
            Да гадавіны вызвалення ад бе-
            лапалякаў і дня ўручэння
            ордэна Леніна.

             I

Чым ты была, Беларусь мая родная, —
Хіба ж не бачылі нашыя вочы?
Вечна абдзёртая, вечна галодная,
Сонца не ведала, а толькі ночы...

Людзі твае, ў беднаце гадаваныя,
З торбай жабрацкаю век дажывалі...
Злосна стагналі вятры над курганамі,
Хмары насіліся чорнаю хваляй.

Цар, цараняты нагайкамі няньчылі,
Пан і паняты паслі бізунамі,

А ў нядзелю...

Сярэдняя: 2 (2 галасоў)
А ў нядзелю з-пад зары
выляталі журавы,
густа пырснулі ў бары
стрэлы цёплае травы.

Захапляюся, люблю,
бо на сэрца мне лягло,
абдымаючы зямлю,
жураўлінае крыло.

Межы вёсен і краін
перакрэсліла яно.
Проста ў шчасце і язмін
адчыняецца акно.

Як жа радасць,
             любы край,
ціхім словам маляваць,
калі заўтра новы май
нам з табою маяваць!

У нядзелю з-пад зары
выляталі журавы,
за чырвоныя бары
дождж працокаў яравы.

Прывітанне, Першамай!
З пахам ліпкага лісця!
Чырвань грае з краю ў край

Першамай

Сярэдняя: 5 (1 голас)

Вясна!.. Вясна!.. Удалі над краем
Зара вяргіняю цвіце.
Мы гэты дзень назвалі Маем, —
Дзень светлай радасці людзей.

Мінулі грозныя навалы,
Парваны путы-кайданы,
I мы магутным караванам
Вітаем моладасць вясны.

Вітаем песняй вызвалення,
Адвечнай казкаю жыцця.
Няхай на славу пакаленням
Над краем зоры шалясцяць!

Няхай цвітуць, не адцвітаюць
Шыпшыны сонечных зарніц!..
Няхай ад берагу да краю
Гамоняць хвалі ў цішыні!..

Хто з лірай плакаў пры дарозе,
Каго вадзіў жабрачы кій, —
Вясне чароўнай на парозе
Кладзе лаўровыя вянкі.

Агні гараць...Агні ў прасторах...

Хмель лугамі, хмель лугамі...

Сярэдняя: 5 (2 галасоў)

Хмель лугамі, хмель лугамі,
Цёмным борам дзераза...
Накажу сягоння маме,
Каб прышла ў дзіцячы сад.

Мая мама на заводзе,
Ля чыгуннага станка.
У пяць гадзін яна прыходзіць
Пасля трэцяга гудка.

Мама! Мама дарагая!
Твая моладасць — завод,
Твае дні, як кветкі мая,
Ружавеюць ў цвеце год.

Сёння свята ўсіх жанчынаў,
Свята ў чырвані вякоў,
I віюцца пуцявіны, —
Сцежкі ў красках і вянкох.

Хмель лугамі, хмель лугамі,
Верасамі дзераза...
Накажу сягоння маме,
Каб прышла ў дзіцячы сад.