Янка Сіпакоў

Зразумець, што ты — народ...

Сярэдняя: 3.9 (42 галасоў)

Зразумець, што ты — народ,
I ад радасці ўзвінуцца,
На любы яго зварот,
Як на імя адгукнуцца.

Са сваёй Радзімай ты —
Назаўжды адно і тое ж;
I маленькай свалаты
Ад яе ты не прытоіш.

Зразумець, што ты — народ,
Які ў свеце часта хваляць.
Жыць за племя, жыць за род,
Што схавалі часу хвалі.

Памагчы араць і жаць
Нетаропкаму ратаю.
Яго ніву паважаць,
Бо яна ў яго — святая.

Нібы маці, берагчы
Працаўніцу нашу — мову,
Бо яна — жыцця зачын
I пачатак песні новай.

За народ ісці на бой,
Помніць, правячыся боем,
Што стагоддзі за табой
I стагоддзі — прад табою.

Камуніст

Сярэдняя: 4.5 (19 галасоў)
                              Партыйная балада.
                              XX стагоддзе

Прайдзісветы пілі, як у бочку — булькатала,
                               лілася гарэліца,
I потым, п'яныя,
              з гогатам лавілі жанчын і дзяўчат.
А ён засланяў рэвалюцыю ад тых,
                        хто над праўдаю цвеліцца,
Бо ведаў,
        што ёй не ў радасць гэты сп'янелы чад.

Дасвецце

Сярэдняя: 4.4 (17 галасоў)
               Руская балада.
               XX стагоддзе

На вуліцы Шырокай — крокі, крокі,
На вуліцы Шырокай — пільныя званкі,
На вуліцы Шырокай — вока на воку:
На вуліцы Шырокай мак таўкуць шпікі.
Шастаюць філёры,
                нібыта здані,
Вушы паліцэйскіх — ля кожнай сцяны.
Ломяцца філёры,
               прыкідваюцца,
                             маняць —
Шукаюць падбухторшчыка ўпарта яны.

Аблізваючы пальцы, залітыя лёкам,